איכות הצפיפות העירונית

ליאת איזקוב בן-שיטרית

מחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת בערים, ומעל

90% מאוכלוסיית המדינה!


strip.JPG

       להורדת המחקר

לחץ כאן

המחקר מרכז את היידע שנצבר עד כה על צפיפות ועל חווית הצפיפות, ומדגים כיצד לשלב אותו הלכה למעשה בעבודת התכנון. המחקר כולל סקר ספרות נרחב, והוא מאגם את הידע התאורטי לכדי קריטריונים ברורים ושיטה סדורה שיכולים לסייע למתכננים לשפר את איכותן של סביבות מגורים צפופות ולהגדיל את האטרקטיביות שלהן בעיני פלח גדול יותר באוכלוסייה.

       להורדת המאמר

לחץ כאן

"לך לך מביתך (צמוד הקרקע) אל עבר השכונה הצפופה אשר אראך: הצגת כלי חדש להערכת איכות הצפיפות".  תכנון, כרך 9 חוברת 2, 2012.

חוברת הסבר לצוות התכנון

לחץ כאן

חוברת שמרכזת את מאפייני האיכות שחשובים לסביבות עירוניות, ומסבירה כיצד לעבוד איתם בתהליך התכנון. בחוברת מתומצת ידע עדכני וחשוב לתהליכי התחדשות וציפוף עירוניים.