איכות הצפיפות העירונית

ליאת איזקוב בן-שיטרית

מחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת בערים, ומעל

90% מאוכלוסיית המדינה!


strip.JPG

שימושים אפשריים

ריכוז המשתנים שמשפיעים על איכותן של סביבות מגורים צפופות מאפשר לבחון שכונות, ותכניות לציפוף עירוני, ולהתערב בשלבי התכנון השונים במטרה להגדיל את האטרקטיביות של הצפיפות המתוכננת. מוסדות תכנון למשל יכולות להעזר בידע בבואם לקדם תכניות לציפוף עירוני, או על מנת להעריך את איכות הצפיפות בתכניות שמוגשות לאישור. יזמים יכולים להעזר בידע ולהראות כיצד התכנון המוצע על ידם תורם לאיכות הצפיפות, ותושבים יכולים באמצעותו לקיים דיאלוג יעיל  לגבי שיפור איכות הצפיפות בשכונת המגורים שלהם.

להלן מספר דוגמאות של תהליכי תכנון בהן מייושם הכלי להעצמת איכות הצפיפות המתוכננת:- מתווה פרוגרמה לתכנון מתחם שדה דב
 יעוץ לצוות התכנון לגבי הקשר בין רמת הצפיפות המתוכננת לאיכות הצפיפות (ספטמבר 2012).

תכנית מתאר לרובע צפון מערב, בת-ים
יעוץ לצוות תכנית המתאר לגבי אפשרויות להעצים את איכות הצפיפות המתוכננת ברובע (בתהליך).

תכניות לפינוי בינוי בדרום מערב ירושלים
יעוץ למנהל הקהילתי יובלים (במסגרת הסדנה לתכנון
חברתי באוניברסיטה העברית) לגבי היביטים חברתיים בתכניות לפינוי בינוי באזור (בתהליך).